Semináře       |       Astro-theo-logie       |      Duchovní spisy      

Když se naučíte vědomě pracovat se svou pozorností, můžete si do svého vědomí vkládat, co chcete
a co si vložíte skrze vaši pozornost do vašeho vědomí, to pro vás také existuje.
(J.Popelka)


Spisy k duch. obohacení ke stažení:


Evangelium o pohlavní lásce - Přijal J. Popelka   
Neosobní život (anonymní autor) - nový (přesnější) překlad: Jaroslav Popelka - ke čtení   

Neosobní život (anonymní autor) - nový (přesnější) překlad: Jaroslav Popelka - ke stažení   
- jedna z nejlepších knih duchovní literatury, vedoucí k poznání pravého Já (Boha).

VIZE - Jak bylo a jak bude. - Ken Carey   Spisy k probuzení vyššího JÁ (živého Ducha v člověku):

  
Neznámá milenecká láska. - Přijal J. Popelka   

Život s láskou za zády. - Přijal J. Popelka   Další spisy, psané přímo z nitra, které jsou diktovány Duchem skrze ing. J.Popelku:
Úvaha o kráse. - J. Popelka   


Spisy, psané Duchem skrze HK:
Rozdíl mezi 1 a 2 příchodem Krista. - HK   

O pravé turistice. - HK   

O cestě do nitra (vysvětl. MAT.,kap.7,verš 13+14) - HK   

JEHO volání - Duch. poselství dvou zákl. přikázání LÁSKY. - HK   

O individuálním úkolu (cestě) člověka (MAT., kap.10, verš.38) - HK   

O posuzování a vnímání lidí (+"proroků"), jejich činů a vysvětl. verše: "Po ovoci poznáte je.". - HK   

O odvaze meditovat. - HK   

O čistotě duše. - HK   

Další spisky na www.spisyksebepoznani.wz.cz - stránky HK - v sekci Duchovní spisy ke stažení
anebo také na osobním blogu autorky: Básně-fotoobrazy-enkaustika, kde najdete také odkaz na nová aktuální měsíční meditační témata.


Nový překlad ing.Popelky z knihy "Cesta do Království" (postupně budou přidávány nové kapitoly):
Osobnost. - část z 10. kapitoly z knihy CESTA DO KRÁLOVSTVÍ   

Já jsem brána. - část z 4. kapitoly z knihy CESTA DO KRÁLOVSTVÍ   


Nový překlad ing.Popelky z knihy "Bratrství" (postupně budou přidávány nové kapitoly):
Ten, který má přijít  

Hlas  

Království nebeské  


Původní kniha anonym.autora (pseudonym A.Grane), která vyšla u nás v r. 1927 v překladu O. Hanauskové a která má tři části: Neosobní život, Učitel a Bohatství:
A. Grane: Učitel (download 62 kB)'  
A.Grane: The Teacher
A. Grane: Neosobní život (download 169 kB)'  
A.Grane: Impersonal Life
A. Grane: Bohatství (download 94 kB)'  
A.Grane: The Wealth

CNW:Counter