Semináře       |      Astro-theo-logie       |      Duchovní spisy      


Představte si, že máte určitý objem pozornosti.
49% (menšinový podíl pozornosti) budete věnovat všem smyslům, mysli, pocitům, všemu, co je ve vašem vědomí.
Ale většinový podíl pozornosti 51% musí trvale být zaměřen do duchovního SRDCE,
to znamená, že jakákoliv činnost, kterou děláte v životě (myšlení, dívání se, hmatání, slyšení, práce s tělem)
nesmí nikdy ve vás zrušit pozornost, věnovanou duchovnímu SRDCI.
(J.Popelka)1.seminář - Kdo je Bůh a jak Ho nalézt (download 43 kB)   

2. seminář - Bůh a Jeho tvorba (download 38 kB)   

3. seminář - Živly: OHEŇ, VZDUCH (download 50 kB)   

4. seminář - Živly: VODA (download 44 kB)   

5. seminář - Živly: ZEMĚ (download 60 kB)   

6. seminář - Vztah mezi trojností a čtverností,
odvození 12 duch. principů (download 43 kB)   

7. seminář - Sedm úrovní vědomí, Duch. vývoj člověka (download 43 kB)   

8. seminář - Struktura a rytmus ve zvěrokruhu (download 41 kB)   

9. seminář - Struktura a rytmus ve zvěrokruhu (pokračování) (download 42 kB)   

10. seminář - Posloupnost 12 znamení ve zvěrokruhu (download 44 kB)   

11. seminář - Podstata trojúhelníku (1 rytmus) a podstata čtverce (2 rytmus). Hlav. technika k uvědomění si Boha v sobě. Spojení dvou rytmů a vznik 12 kvalit ve zvěrokruhu. (download 51 kB)  

12. seminář - Duchovní podoby Lásky - LEV (download 43 kB)  

13. seminář - Duch. tvorba ve světle zvěrokruhu (1.část) - Panna, Váhy, Štír. (download 35 kB)  

14. seminář - Duch. tvorba ve světle zvěrokruhu (2.část) Štír, Střelec, Kozoroh, Vodnář. (download 44 kB)  

15. seminář - Duch. tvorba ve světle zvěrokruhu (3.část) - Vodnář, Ryby. Další medit. technika k uvědomění Boha. Dva směry působení ve zvěrokruhu. (download 40 kB)  

16. seminář - Duch. tvorba ve světle zvěrokruhu (4.část) - Beran. Meditace o zesilování Já. Hra na schovávanou. (download 45 kB)  

17. seminář - Kdo je Bůh? Vysvětlení trojjedinosti Boha. Princip duch. léčení. Tajemství Bytosti Ježíše Krista. (download 55 kB)  

18. seminář - Býk (download 45 kB)  

19. seminář - Blíženci (download 45 kB)  

20. seminář - Rak(download 39 kB)  

21. seminář - Vztahy mezi znameními. Duch.význ.15.kap.NZ (Ev.S.Lukáše) Příběh o marnotratném synu. Rozdíl směrů energií a jejich působení ve zvěrokruhu. Duch.význm. 30° proti a ve směru h.r. Posloupnost znamení od Lva k Raku...   

22. seminář - Meditace, která vede k Bohu (správná duch.praxe). Duch.význ.Desatera přikázání Božích.   

23. seminář - Opakování (trojjedinost, čtyřjedinost). Vztah mezi Ježíšem Kristem a Luciferem. Duch.význ. První knihy Mojžíšovy - GENESIS - stvoření světa v sedmi dnech.   

24. seminář - Oheň - vzduch (opakování). Duch.význ. opozice. Duch.význ. šestícípé hvězdy. Duch.význ. aspektu 60° proti směru h.r.  

25. seminář - Význam úhlu 60°-doplnění. Největším tajemstvím vesmíru je milenecká láska.   


26. seminář - Duch. význam úhlu 60° ve směru hodinových ručiček - aneb "O nutnosti přemýšlet".   


27. seminář - Důležitost Boha v našich životech. Hlavní překážky na duch. cestě. Další meditace - pochopení lidského těla - mozek. Struč. význam aspektu 30° ve směru hod. ručiček   


28. seminář - Kvadratura - úhel 90° jako důležitý aspekt Boží tvorby. Rozdíl mezi Bohem neprojeveným a Bohem projeveným.   


29. seminář - Jak se stává z neprojeveného Boha Bůh projevený. Dvanáct archetypů - nové názvy znamení. Duch. význam úhlu 90° - pokračování. Duch. význam úhlu 120° ve zvěrokruhu.   


30. seminář - Duch. význam kvadratury proti směru hodinových ručiček.   


31. seminář - Duchovní význam pulsace srdce. Duchovní význam úhlu 120° proti směru hodinových ručiček.      


32. seminář - Duchovní význam úhlu 120°ve směru hodinových ručiček. Neprojevené a projevené Božství. Důležité souvislosti mezi úhlem 120° a 90°.      


33. seminář - Duchovní význam aspektu kvinkunx - 150° ve směru hodinových ručiček. jak souvisí sféra Boha se zvěrokruhem (Meditace Boha).      


34. seminář - Duchovní význam aspektu kvinkunx - 150° ve směru hodinových ručiček (pokračování). Tajemství věčného života a věčné smrti. Podstata vědomí a nevědomí, spánku. Světlo a tma. Co je smyslem života a kam vše spěje...      


35. seminář - Duchovní význam aspektu kvinkunx - 150° a další prohloubení. Kvinkunx proti směru hod. ručiček. Největší problém na duchovní cestě.      


36. seminář - Přechod z věku Ryb do věku Vodnáře (duchopvní význam). Pokračování duch. významu aspektu kvinkunx.      


37. seminář - výklad významu úhlu 150 stupňů proti směru hodinových ručiček.      


38. seminář - duchovní podstata úhlu 180 stupňů, tzv. opozice.      


39. seminář - pokračování vysvětlování podstaty aspektu opozice.      


40. seminář - další pokračování ve vysvětlování duchovní podstaty aspektu opozice.       !!! NOVÉ !!!


41. seminář - další pokračování v objasňování podstaty opozice.      


42. seminář - dovysvětlení podstaty opozice.      


43. seminář - duchovní podstata aspektu konjunkce.      


44. seminář - Od r. 2008 do r.2012 budou na Zemi probíhat zásadní události, které rozdělí celé lidstvo do dvou skupin. V této souvislosti se Ing. Popelka rozhodl celý tento seminář věnovat duchovní praxi. Na tomto semináři podrobně popsal meditační techniku, která vede okamžitě do spojení s vyšším Já v člověku. Tuto techniku nazval "Letenka do nebe".      


45. seminář - V první části semináře se Ing. Popelka vrátil k meditační technice, kterou popsal na minulém semináři, a věnoval se některým detailům, které zintenzivňují prožitek božství v člověku. V další části se věnoval duchovnímu významu galaktického centra. Vysvětlil techniku, pomocí které lze zjistit, kdy na naši planetu působí intenzivně duchovní energie.      


46. seminář - Zdůraznění důležitost tělesné mysli při meditaci. Vysvětlení, jakým způsobem lze komunikovat s vyšším Já. Sledování vývojových etap lidstva pomocí stálice Regulus a galaktického centra. Rozdíl mezi jejich působením. Význam astrologických domů a znamení zvěrokruhu Regiomontanův systém domů jako jediný správný.      


47. seminář - Esence meditace Zodiakální znamení v kontextu zvěrokruhu. Vztah mezi znameními zvěrokruhu – zákl. archetyp. Funkce života (obecně). 1. BERAN a jeho vztah k ostatním znamením zvěrokruhu      


48. seminář - Podstata veškerého života: Čtyři stavy vědomí. Intenzifikace a degradace 4 stavů vědomí (4 živlů).      


49. seminář - Čtyři stavy vědomí – podstata života (doplnění). Archetyp znamení Býka. Esence dvanácti významů zvěrokruhu (stručně).      


50. seminář - Poznámky k meditačním technikám. Dvě části lidské mysli. Čtyři možnosti trojjedinosti Boha. Podstata ohnivých a vzdušných znamení a domů.      


51. seminář - Podstata lidské mysli (dva druhy mysli). Zákl. ambice každého člověka – vnímání Božího hlasu. Rozhovor mezi člověkem a Bohem. Práce s myslí při meditaci. Podstata čtvrtého rozměru.      


52. seminář - Tři fáze duchovní cesty. Duch. symbolika Jana Křtitele. Esence pravé meditace, stupňování prožitku Jáství.      


53. seminář - Význam konce věku Ryb. Podstata Boha (opakování). Další důležité prohloubení meditace.      


54. seminář - Klíčové body zvěrokruhu.      


55. seminář - Dva základní cykly života. Duchovní významy 12 principů života (znamení).      

Nově přidané semináře: Více informací o těchto seminářích také v sekci Informace o seminářích (úvod. stránka)
56. seminář - Dvanáctkový a desítkový sytém.      


57. seminář - Posloupnost čtyři živlů. Reinkarnační proces.      


58. seminář - Proces duchovního osvícení.      


59. seminář - Hlavní smysl lidského života. Čtyři stavy vědomí.      


60. seminář - Osobní rozbor horoskopu.      


61. seminář - Podstata tvůrce vesmíru.      


62. seminář - O dobrotě Boha. Tři stupně materializace Boha. Tři cykly pulsace Boha. O svobodné vůli.      


63. seminář - Subjekt a objekt      


64. seminář - Život po smrti. Rozdíl mezi životem po smrti a životem zde.      


65. seminář - Duchovní význam lidského těla.      


66. seminář - Poselství Ježíše Krista - aneb Já a Otec jedno jsme. - Jak poznat pravdu. - Jak správně myslet.       !!! NOVÉ !!!


67. seminář - Bůh je život. Význam osobnosti v lidském životě.       !!! NOVÉ !!!


68. seminář - Vnitřní práce aneb Jak si uvědomit a zažít Boha.       !!! NOVÉ !!!


69. seminář - Meditace v praxi. Důležité aspekty při navázání kontaktu s pravým Já.       !!! NOVÉ !!!


70. seminář - Jak funguje život. Významnost lidské mysli. Dvanáct složek mysli (Váhy – mysl).       !!! NOVÉ !!!

   Všechny zbývající semináře v písemné formě je možno si objednat přímo na tel. čísle: 727 912 151 u ing. Popelky nebo u webmasterky.